Kjøpe NibelKjøpe Nibel På Nettet Uten Resept

NIBEL (BYSTOLIC) INDIKASJONER


Nibel brukes for behandling av høyt blodtrykk. Nibel er en beta-blokker. Det fungerer ved å bremse ned hjertet og redusere mengden av blod det pumper ut. Dette bidrar til å redusere blodtrykket, hjelper hjertepumpe på en mer effektiv og reduserer belastningen på hjertet.

NIBEL (BYSTOLIC) INSTRUKSJONER


Bruk Nibel som anvist av legen din.

Ta Nibel gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Nibel regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Tar Nibel på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Nibel selv om du falt godt. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Nibel, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.
Ikke plutselig slutte å ta Nibel uten først å snakke med legen din. Du kan ha en økt risiko for bivirkninger (f.eks, brystsmerter, uregelmessig hjerterytme). Hvis du trenger å stoppe Nibel eller legge til en ny medisin, kan legen din behøve å gradvis redusere dosen.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Nibel.

NIBEL (BYSTOLIC) LAGRING


Oppbevares Nibel ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Nibel utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

NIBEL (BYSTOLIC) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Nebivolol

IKKE bruk Nibel hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Nibel
du har moderat til alvorlig hjerteblokk, ukontrollert hjertesvikt, sjokk forårsaket av alvorlige hjerteproblemer, svært langsom hjerterytme, eller veldig lavt blodtrykk etter et hjerteinfarkt
du har astma eller Raynaud syndrom
du har alvorlige leverproblemer
pasienten er et barn med diabetes eller hjertesvikt
du tar mibefradil.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Nibel. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer, eller tar medisin for allergi
hvis du har en historie med andre hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, langsom hjerterytme)
hvis du har en historie med lever-eller nyreproblemer, blodkar sykdom, lunge-eller pusteproblemer (f.eks, kronisk bronkitt, kronisk obstruktiv lungesykdom, emfysem), diabetes, lavt blodsukker, overaktiv skjoldbruskkjertel, eller glaukom
hvis du har Wolff-Parkinson-White syndrom, Down syndrom, eller en binyre svulst (feokromocytom)
hvis du røyker eller drikker alkohol.

Noen legemidler kan samhandle med Nibel. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Mibefradil fordi risikoen for alvorlige hjerte bivirkninger kan være økt
Mange reseptbelagte og reseptfrie legemidler (f.eks brukes for diabetes, infeksjoner, betennelser, smerter og plager, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, krampeanfall), multivitamin produkter, og urte-eller kosttilskudd (f.eks urtete, koenzym Q10, hvitløk, ginseng , ginkgo, johannesurt) kan samhandle med Nibel, øker risikoen for bivirkninger.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Nibel kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Nibel kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller visjon endringer. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Nibel med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Sjekk med legen din før du drikker alkohol mens du tar Nibel, det kan øke risikoen for Nibel er bivirkninger.
IKKE ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Ikke plutselig slutte å ta Nibel. Sharp brystsmerter, uregelmessig hjerterytme, og noen ganger hjerteinfarkt kan forekomme hvis du plutselig stopper Nibel. Risikoen kan være større hvis du har visse typer hjertesykdom. Legen din bør sakte redusere dosen over flere uker hvis du må slutte å ta det. Dette bør gjøres selv om du bare ta Nibel for høyt blodtrykk. Hjertesykdom er vanlig, og du kan ikke vite at du har det. Begrense fysisk aktivitet mens du er å senke dosen din. Hvis ny eller forverret brystsmerter eller andre hjerteproblemer oppstår, kontakt lege med en gang. Du må kanskje begynne å ta Nibel igjen.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Nibel før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Hvis du har en historie med noen alvorlig allergisk reaksjon, må du snakke med legen din. Du kan stå i fare for en enda mer alvorlig allergisk reaksjon hvis du kommer i kontakt med stoffet som forårsaket din allergi. Enkelte legemidler som brukes til å behandle alvorlige allergier kan også ikke fungerer så godt mens du bruker Nibel.
Nibel kan senke blodsukkernivået. Dette er mest sannsynlig til å skje hos spedbarn og barn, eller hos pasienter som har diabetes eller nyreproblemer. Det kan også forekomme etter langvarig fysisk aktivitet eller under fasten. Lavt blodsukker kan gjøre deg engstelig, svett, svak, svimmel, døsig, eller svak. Det kan også gjøre ditt hjerte slå fortere, gjør din visjon endring, gi deg hodepine, frysninger, eller skjelvinger, eller gjøre deg mer sulten. Det er en god idé å bære en pålitelig kilde til glukose (for eksempel tabletter eller gel) for å behandle lavt blodsukker. Hvis dette ikke er tilgjengelig, bør du spise eller drikke en rask kilde til sukker som bord sukker, honning, godteri, appelsinjuice, eller ikke-diett brus. Dette vil heve blodsukkeret raskt. Fortell legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Diabetes pasienter - Nibel kan skjule tegn på lavt blodsukker, for eksempel en rask hjerterytme. Pass på å se etter andre tegn på lavt blodsukker. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Nibel kan påvirke visse laboratorietester, inkludert glaukom screening test og dobutamin stresset ekkokardiografi. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Nibel.
Laboratorietester, inkludert blodtrykk, hjertefunksjon, nyrefunksjon, og kolesterolnivået i blodet, kan utføres mens du bruker Nibel. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Nibel med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Nibel bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Nibel mens du er gravid. Det er ikke kjent om Nibel er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Nibel.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme, magesmerter, søvnvansker.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter eller tetthet, besvimelse, mentale eller humørsvingninger, nummenhet eller prikking i hender; vedvarende eller alvorlige synsendringer, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kraftig svimmelhet, kortpustethet eller piping i brystet, plutselig, uvanlig vektøkning, hevelse i hender, ankler eller føtter, uvanlige blåmerker eller blødninger, unormal tretthet eller svakhet ; uvanlig langsom eller uregelmessig hjerterytme, svært kalde eller blå fingre eller tær.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Nibel