Kjøpe OvysmenKjøpe Ovysmen På Nettet Uten Resept

OVYSMEN (AYGESTIN) INDIKASJONER


Ovysmen (noretisteron) er indikert for behandling av sekundær amenoré, endometriose og unormale uterine blødninger på grunn av hormonell ubalanse i fravær av organisk patologi, slik som submucous fibroider eller livmorkreft.

OVYSMEN (AYGESTIN) INSTRUKSJONER


Bruk Ovysmen som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner. En ekstra pakningsvedlegget er tilgjengelig med Ovysmen. Snakk med apoteket hvis du har spørsmål om denne informasjonen.
Ta Ovysmen gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Ovysmen på samme tid hver dag, med doser ikke mer enn 24 timer fra hverandre.
Hvis du glemmer en dose av Ovysmen, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Ovysmen.

DOSERING

Behandling med Ovysmen må tilpasses de spesifikke indikasjoner og terapeutisk respons av den enkelte pasient. Dette doseringsplan foruts intervallet mellom mensen å være 28 dager. Sekundær amenorrhea, unormal livmor blødning på grunn av hormonell ubalanse i fravær av organisk patologi: 2.5 til 10 mg Ovysmen (noretisteron) kan gis daglig i 5 til 10 dager i løpet av den andre halvparten av den teoretiske menstruasjonssyklus for å frembringe en optimal sekretorisk transformasjon av en endometrium som er blitt tilstrekkelig fylt med enten endogen eller eksogen østrogen.

Progestin bortfallsblødning inntreffer vanligvis i løpet av tre til sju dager etter seponering Ovysmen (noretisteron) terapi. Pasienter med en tidligere historie med tilbakevendende episoder av unormal livmor blødning kan ha nytte av planlagte menstruasjons sykling med Ovysmen (noretisteron).

Endometriose: Initial daglig dose på 5 mg Ovysmen (noretisteron) for to uker. Dosen bør økes med 2,5 mg per dag annenhver uke fram 15 mg per dag av Ovysmen (noretisteron) er nådd. Terapi kan holdes på dette nivået i seks til ni måneder eller inntil irriterende gjennombruddsblødning krever midlertidig opphør.

OVYSMEN (AYGESTIN) LAGRING


Oppbevar Ovysmen i godt lukket beholder ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Ovysmen utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

OVYSMEN (AYGESTIN) MER INFO:


Ovysmen er et gestagen hormon. Det fungerer ved å endre slimhinnen i livmoren.

Fortell helsepersonell hvis du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du planlegger å bli gravid eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har anfall (f.eks epilepsi), migrene, hjerteproblemer, nyreproblemer, eller en historie med depresjon
hvis du har en historie med høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, lupus, eller blodpropp, eller hvis et medlem av familien din har hatt disse problemene
hvis du røyker eller er veldig overvektig

Noen legemidler kan påvirkes av Ovysmen. Fortell helsepersonell hvis du tar noen av følgende legemidler:

Aprepitant, karbamazepin, felbamat, griseofulvin, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), hydantoins (f.eks, fenytoin), modafinil, nevirapin, rifampicin, johannesurt, eller tetracykliner fordi de kan redusere Ovysmen effektivitet
Kortikosteroider (f.eks, prednison), teofyllin, eller Troleandomycin fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Ovysmen
Betablokkere (f.eks, propranolol), lamotrigin, eller skjoldbrusk medisiner fordi deres effektivitet kan bli redusert med Ovysmen

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Ovysmen kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Acne, endringer i menstruasjonen, inkludert gjennombrudd blødning, spotting, eller savnet perioder, svimmelhet, tretthet, feber, hodepine, hetetokter, kvalme, nervøsitet, smerter, utslett, magesmerter, søvnvansker, svakhet, vektøkning eller tap.
Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, depresjon, klumper i brystet eller under armhulene, migrene hodepine, delvis eller fullstendig tap av syn eller endringer i synet, kortpustethet, sløret tale, plutselig tap av koordinasjon, plutselig eller alvorlig hodepine, plutselig alvorlig hodepine, svimmelhet, oppkast, eller besvimelse, hevelser i fingre eller ankler, ømhet, smerte, eller hevelse i kalven, svakhet, nummenhet eller smerter i armer eller ben, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger.

Kjøpe Ovysmen